správa pozemních komunikací


Rozsah poskytovaných služeb:

Spravujeme a zabezpečujeme opravy a údržbu komunikací, chodníků, odstavných
a parkovacích ploch, ploch veřejných prostranství ve městě a místních částech.

Zajišťujeme opravy, údržbu a výměnu, či doplnění dopravních značení svislých
i vodorovných.

Odpovídáme za údržbu součástí a příslušenství komunikací, jimiž jsou všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic po nichž je komunikace vedena, chodníky, propustky, lávky
pro chodce, stezky pro cyklisty, trasy, násypy, svahy, příkopy a ostatní povrchová odvodňovací zařízení, dešťové vpusti s šachtou, veřejná parkoviště, svislé a vodorovné dopravní značení.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hlavní činnost. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.