Archiv autora: admin

LIAZ Bobr 15

263Kč / 15 min. Celý příspěvek

Rubriky: Vozový park | Napsat komentář

prodej auta Multicar M 26

Testovací příspěvek: TBS Světlá nad Sázavou, p. o. prodává zachovalý Multicar M 26 (bez doplňků)

Rubriky: Aktuality TS | Napsat komentář

Popelnice plastová v objemu 240 l.

880 Kč bez DPH
1 065 Kč s DPH Celý příspěvek

Rubriky: Prodej popelnic | Napsat komentář

Kontejner plastový v objemu 1100 l.

5 630 Kč bez DPH
6 812 Kč s DPH Celý příspěvek

Rubriky: Prodej popelnic | Napsat komentář

Kontejner na nápojové kartony 1100l.

Kontejner je určen pro odkládání tetrapakových obalů. Plastové kontejnery jsou nyní hojně využívány v separačních hnízdech pro výbornou a lehkou … Celý příspěvek

Rubriky: Prodej ostatní | Napsat komentář

Kontejner modrý 1100l

Kontejner je určen pro odkládání směsného papírového odpadu. Plastové kontejnery jsou nyní hojně využívány v separačních hnízdech pro výbornou a … Celý příspěvek

Rubriky: Prodej ostatní | Napsat komentář

Kontejner žlutý 1100l

Kontejner je určen pro odkládání plastového odpadu. Plastové kontejnery jsou nyní hojně využívány v separačních hnízdech pro výbornou a lehkou … Celý příspěvek

Rubriky: Prodej ostatní | Napsat komentář

Kontejner černý 1100l

Kontejner je určen pro odkládání komunálního odpadu. Plastové kontejnery jsou nyní hojně využívány v separačních hnízdech pro výbornou a lehkou … Celý příspěvek

Rubriky: Prodej ostatní | Napsat komentář

Kamenná drť 0/63

370 Kč/t včetně DPH Celý příspěvek

Rubriky: Prodej štěrky | Napsat komentář

Kamenná drť 32/63

není na skladě Celý příspěvek

Rubriky: Prodej štěrky | Napsat komentář

Kamenná drť 16/32

470 Kč/t včetně DPH Celý příspěvek

Rubriky: Prodej štěrky | Napsat komentář

Prosívka 0/4

320 Kč/t včetně DPH Celý příspěvek

Rubriky: Prodej štěrky | Napsat komentář

Písek labský tříděný

400 Kč/t včetně DPH Celý příspěvek

Rubriky: Prodej štěrky | Napsat komentář

Kačírek 16/32

590 Kč/t včetně DPH Celý příspěvek

Rubriky: Prodej štěrky | Napsat komentář

Kontejner zvonový v objemu 1 500 l.

11 699 Kč bez DPH
14 156 Kč s DPH Celý příspěvek

Rubriky: Prodej popelnic | Napsat komentář

Kontejner zvonový v objemu 2 500 l.

15 829 Kč bez DPH
19 153 Kč s DPH Celý příspěvek

Rubriky: Prodej popelnic | Napsat komentář

nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Rozsah poskytovaných služeb: Nashromážděné odpady jsou sváženy sběrný dvůr vanovými kontejnery. Komunální odpady jsou následně skládkovány, separované odpady jsou ukládány … Celý příspěvek

Rubriky: Doplňková činnost | Napsat komentář

nakládání s nebezpečnými odpady

Rozsah poskytovaných služeb: Nebezpečné odpady dovezené do areálu sběrného dvora jsou uloženy na vymezeném místě a předány specializované firmě k … Celý příspěvek

Rubriky: Doplňková činnost | Napsat komentář

silniční motorová doprava nákladní

Rozsah poskytovaných služeb: Doprava sypkých i kusových materiálů vozy LIAZ, MULTICAR Doprava vozem Ford Tranzit Doprava vozy Multicar M25, M26 … Celý příspěvek

Rubriky: Doplňková činnost | Napsat komentář

poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví a myslivost

Rozsah poskytovaných služeb: připravuje se aktualizace položky

Rubriky: Doplňková činnost | Napsat komentář

přípravné a dokončovací práce, specializované stavební činnosti

Rozsah poskytovaných služeb: připravuje se aktualizace položky

Rubriky: Doplňková činnost | Napsat komentář

poskytování ostatních technických služeb

Rozsah poskytovaných služeb: připravuje se aktualizace položky

Rubriky: Doplňková činnost | Napsat komentář

výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

Rozsah poskytovaných služeb: Výroba kontejnerů na odpad Výroba dveří a vrat ke garážím Montáže a demontáže kovových konstrukcí Instalace dopravních … Celý příspěvek

Rubriky: Doplňková činnost | Napsat komentář

povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

Rozsah poskytovaných služeb: Výroba kontejnerů na odpad Výroba dveří a vrat ke garážím Montáže a demontáže kovových konstrukcí Instalace dopravních … Celý příspěvek

Rubriky: Doplňková činnost | Napsat komentář

výroba strojů a zařízení

Rozsah poskytovaných služeb: připravuje se aktualizace položky

Rubriky: Doplňková činnost | Napsat komentář

zednictví

Rozsah poskytovaných služeb: připravuje se aktualizace položky

Rubriky: Doplňková činnost | Napsat komentář

montáž, opravy vyhrazených elektrických zařízení

Rozsah poskytovaných služeb: připravuje se aktualizace položky

Rubriky: Doplňková činnost | Napsat komentář

velkoobchod a maloobchod

Rozsah poskytovaných služeb: připravuje se aktualizace položky

Rubriky: Doplňková činnost | Napsat komentář

údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Rozsah poskytovaných služeb: připravuje se aktualizace položky

Rubriky: Doplňková činnost | Napsat komentář

skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Rozsah poskytovaných služeb: připravuje se aktualizace položky

Rubriky: Doplňková činnost | Napsat komentář

malířství, lakýrnictví a natěračství

Rozsah poskytovaných služeb: připravuje se aktualizace položky

Rubriky: Doplňková činnost | Napsat komentář

realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Rozsah poskytovaných služeb: připravuje se aktualizace položky

Rubriky: Doplňková činnost | Napsat komentář

pronájem a půjčování věcí movitých

Rozsah poskytovaných služeb: TBS Světlá nad Sázavou, p.o. nově nabízí k zapůjčení vertikutátor – travní provzdušňovač Weibang WB 384 RB. Jedná … Celý příspěvek

Rubriky: Doplňková činnost | Napsat komentář

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Rozsah poskytovaných služeb: připravuje se aktualizace položky

Rubriky: Doplňková činnost | Napsat komentář

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Rozsah poskytovaných služeb: připravuje se aktualizace položky

Rubriky: Doplňková činnost | Napsat komentář

provoz skládky

Rozsah poskytovaných služeb: Jsou zde soustřeďovány odpady vytříděné z komunálního odpadu a následně odváženy k dalšímu zpracování. Ve sběrném dvoře … Celý příspěvek

Rubriky: Doplňková činnost | Napsat komentář

správa pozemních komunikací

Rozsah poskytovaných služeb: Spravujeme a zabezpečujeme opravy a údržbu komunikací, chodníků, odstavných a parkovacích ploch, ploch veřejných prostranství ve městě … Celý příspěvek

Rubriky: Hlavní činnost | Napsat komentář

zimní údržba komunikací a chodníků

Rozsah poskytovaných služeb: Zimní údržba místních i účelových komunikací, chodníků, parkovišť a veřejných prostranství ve městě Světlá nad Sázavou a … Celý příspěvek

Rubriky: Aktuality TS, Hlavní činnost | Napsat komentář

údržba veřejné zeleně a obnova trvalých porostů

Rozsah poskytovaných služeb: Zajišťujeme seče travnatých ploch a svahů, včetně odvozu posekané trávy. Dále provádíme údržbu stromů a keřů, včetně … Celý příspěvek

Rubriky: Hlavní činnost | Napsat komentář

čištění města

Rozsah poskytovaných služeb: Ruční a strojní čistění vozovek, chodníků, parkovišť, veř. prostranství, hrabání listí, vývoz odpadkových košů. Svoz objemného odpadu … Celý příspěvek

Rubriky: Hlavní činnost | Napsat komentář

údržba a opravy městského mobiliáře

Rozsah poskytovaných služeb: Zajišťujeme správu a údržbu autobusových čekáren, laviček, košů a dalších součástí městského mobiliáře ve Světlé nad Sázavou … Celý příspěvek

Rubriky: Hlavní činnost | Napsat komentář

provoz, údržba a opravy dětských a sportovních víceúčelových hřišť

Rozsah poskytovaných služeb: Provádíme údržbu povrchů sportovišť, dopadišť a přilehlých zatravněných ploch. Zajišťujeme opravy potřebné k udržení trvalého bezpečného provozu … Celý příspěvek

Rubriky: Hlavní činnost | Napsat komentář

údržba silniční vegetace

Rozsah poskytovaných služeb: Provádíme údržbu stromů a keřů podél komunikací ve městě Světlá nad Sázavou a v místních částech. Zajišťujeme … Celý příspěvek

Rubriky: Hlavní činnost | Napsat komentář

provoz a údržba veřejných WC

Rozsah poskytovaných služeb: Provoz, opravy a údržbu veřejných záchodků. Údržba městské tržnice. Provozní doba veřejného WC Pondělí: 7:00 – 11:30 … Celý příspěvek

Rubriky: Hlavní činnost | Napsat komentář

nakládání s komunálními a jinými podobnými odpady včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů

Rozsah poskytovaných služeb: Zajišťujeme dovoz, odvoz i manipulaci s různými velikostmi vanových kontejnerů k odvozu komunálních i jiných odpadů. Spravujeme … Celý příspěvek

Rubriky: Hlavní činnost | Napsat komentář

provoz, údržba a opravy veřejného osvětlení

Rozsah poskytovaných služeb: Zajišťujeme provoz a údržbu veřejného osvětlení ve Světlé nad Sázavou a místních částech, včetně výměn výbojek, oprav … Celý příspěvek

Rubriky: Hlavní činnost | Napsat komentář

provoz, údržba a opravy veřejného pohřebiště

Rozsah poskytovaných služeb: Provoz, včetně uzavírání smluv o nájmu hrobových a urnových míst. Zajišťujeme čištění a údržbu hřbitova a vsypové … Celý příspěvek

Rubriky: Hlavní činnost | Napsat komentář

provoz, údržba a opravy bytových domů včetně příslušenství v majetku zřizovatele

Rozsah poskytovaných služeb: Zajišťujme dodávku energií a servisní činnost nezbytně nutnou pro bezproblémový provoz domů, bytů i nebytových prostor. Dohlížíme … Celý příspěvek

Rubriky: Služby BH | Napsat komentář

Zahájení svozu bioodpadu ve Světlé nad Sázavou v roce 2012

TBS Světlá nad Sázavou, p. o. oznamují občanům města, že s příchodem jara byl zahájen svoz bioodpadu. Na vybraná místa … Celý příspěvek

Rubriky: Aktuality TS | Napsat komentář

provoz, údržba a opravy nebytových prostor, či domů včetně příslušenství

Rozsah poskytovaných služeb: Zajišťujeme veškerou běžnou údržbu nebytových prostor, či domů v majetku zřizovatele. Provádíme zednické, zámečnické, malířské a další … Celý příspěvek

Rubriky: Hlavní činnost | Napsat komentář

provoz sběrného dvora

Rozsah poskytovaných služeb: Jsou zde soustřeďovány odpady vytříděné z komunálního odpadu a následně odváženy k dalšímu zpracování. Ve sběrném dvoře … Celý příspěvek

Rubriky: Hlavní činnost | Napsat komentář

Vrták motorový s obsluhou

149Kč / 15 min. Celý příspěvek

Rubriky: Vozový park | Napsat komentář