O nás

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

TBS Světlá nad Sázavou, p. o.
Rozkoš 749
582 91 Světlá nad Sázavou

IČO: 00042234
DIČ: CZ00042234

Tel. ústředna: 569 452 656
Tel. ředitel : 569 452 135
web: www.tbs-svetla.cz

Jsme příspěvkovou organizací města Světlá nad Sázavou zřízenou za účelem zabezpečení údržby města Světlá nad Sázavou a příslušných místních částí. V rámci hlavní činnosti se věnujeme správě majetku Města Světlá nad Sázavou a v doplňkové činnosti nabízíme své služby i jednotlivým občanům a podnikatelským subjektům.

HLAVNÍ ČINNOSTÍ:

 • správa pozemních komunikací
 • zimní údržba komunikací a chodníků
 • údržba veřejné zeleně a obnova trvalých porostů
 • čištění města
 • údržba a opravy městského mobiliáře
 • provoz, údržba a opravy dětských a sportovních víceúčelových hřišť
 • údržba silniční vegetace
 • provoz a údržba veřejných WC
 • nakládání s komunálními a jinými podobnými odpady včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů
 • provoz., údržba a opravy veřejného osvětlení
 • provoz, údržba a opravy veřejného pohřebiště
 • provoz, údržba a opravy bytových domů včetně příslušenství v majetku zřizovatele
 • provoz, údržba a opravy nebytových prostor, či domů včetně příslušenství
 • provoz sběrného dvora
 • provoz, údržba a pozáruční servis městského rozhlasu
 • výstavba komunikací a chodníků

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:

 • nakládání a odpady ( vyjma nebezpečných)
 • nakládání s nebezpečnými odpady
 • silniční motorová doprava nákladní
 • poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví a myslivost
 • přípravné a dokončovací práce, specializované stavební činnosti
 • poskytování ostatních technických služeb
 • výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • výroba strojů a zařízení
 • zednictví
 • montáž, opravy vyhrazených elektrických zařízení
 • velkoobchod a maloobchod
 • údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • malířství, lakýrnictví a natěračství
 • realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 • pronájem a půjčování věcí movitých
 • služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • provoz skládky