Hřbitov

Hrobová místa bez smlouvy. Upozorňujeme občany, kteří nemají platnou smlouvu na pronájem hrobového místa, aby neprodleně kontaktovali naši organizaci.

Seznamy hrobových míst bez smlouvy:

VÝZVA č. I UŽIVATELŮM HROBOVÝCH MÍST Výzva č. I – seznam

VÝZVA č. II UŽIVATELŮM HROBOVÝCH MÍS Výzva č. II – seznam

VÝZVA č. III. UŽIVATELŮM HROBOVÝCH MÍST Výzva č. III. – seznam

Ceník hřbitovních služeb 2018

Provozní doba hřbitova