Jak třídit odpad

Jak a proč třídit odpad

Přestože má Světlá nad Sázavou zaveden poměrně dobře fungující systém nakládání s odpady. Často je odpad odkládán v pytlích vedle popelnic a kontejnerů, což je v rozporu s vyhláškou města. Pokud někomu nestačí jedna popelnice, může si zakoupit další popelnici a to u Technických a bytových služeb nebo v obchodě.
Pak nebudou popelnice přeplněné a odpad se nebude nehezky povalovat v jejich okolí nebo v okolí kontejnerů, což se oprávněně nelíbí jak pracovníkům Technických a bytových služeb, kteří musejí odpad pracně vysbírávat, tak i těm, kteří se na nepořádek musí dívat.
Také rostlinné zbytky a posečená tráva jsou opakovaně ukládány do příkopů, na břehy potoků a dokonce i v městském parku, například za Wolkerovou ulicí. Do parku se přece chodí na procházky, odpočinout si a ne se dívat na tlející posečenou trávu a plevel z okolních zahrad.
Je to zvláštní, ale stále mnoho lidí si myslí, že třídění odpadu je jeden velký podvod a že stejně všechno končí na jedné hromadě. Omyl! Proto těm, kteří stále ještě nevědí kam s odpadem připomeneme, jak a proč třídit odpad.

Několik důvodů, proč třídit odpad

Třídění je velmi snadné, vždyť jej zvládají i malé děti.
Třídění je smysluplné, protože umožňuje recyklaci a šetří přírodní zdroje.
Třídění člověka uspokojuje, protože je smysluplné.

Kde končí vytříděný odpad ze Světlé nad Sázavou?

Vytříděný plast je svážen do sběrného dvora do Střediska nakládání s odpady Rozinov, zde je shromažďován a následně odvážen na třídící linku TS Havlíčkův Brod. Zde je plast roztříděn a předáván k dalšímu zpracování, případně odvážen k energetickému využití do cementárny. Stejným způsobem jsou na sběrný dvůr sváženy papír a sklo a následně předávány do zpracovatelské firmy HBH Havlíčkův Brod. Odtud pak putují jako surovina do papíren nebo skláren. Papír se může recyklovat až šestkrát, sklo neomezeně. Aby mohl být všechen vytříděný odpad použit jako vstupní surovina při výrobě nových výrobků, nesmí v něm být žádné nežádoucí látky a materiály, které by tuto surovinu znehodnotily, například v papírovém odpadu nesmí být použité pleny apod.

Kam tedy s odpadem?

PAPÍR – MODRÝ KONTEJNER

Do kontejneru patří:

noviny, časopisy, staré sešity, knihy, rozložené lepenkové krabice, papírové obaly,letáky

Do kontejneru nepatří:

použité papírové kapesníčky, papírové pleny, uhlový papír (kopírovací), voskový papír,
mastný a jinak znečištěný papír

PLASTY – ŽLUTÝ KONTEJNER

Do kontejneru patří:

sešlápnuté PET lahve od nápojů, kelímky od jogurtů, plastové tašky, obaly a balicí folie,
nápojové kartóny (tetrapack od vína, džusů, mléka), obaly od mycích, pracích
prostředků, polystyren

Do kontejneru nepatří:

podlahové krytiny, trubky, koberce, obaly od olejů (i potravinářských), obaly od
nebezpečných látek, barev a chemikálií, molitan

BAREVNÉ SKLO – ZELENÝ KONTEJNER

Do kontejneru patří:

lahve od nápojů, skleněné nádoby

Do kontejneru nepatří:

bílé sklo, zrcadla, porcelán, keramika, drátosklo, varné sklo, automobilové sklo, monitory televizí a počítačů, žárovky, zářivky a výbojky

BÍLÉ SKLO – BÍLÝ KONTEJNER

Do kontejneru patří:

lahve od nápojů, skleněné obaly od marmelád, zavařenin, kávy, kečupů BEZ KOVOVÝCH A PLASTOVÝCH VÍČEK!

Do kontejneru nepatří:

barevné sklo, zrcadla, porcelán, drátosklo, varné sklo, automobilové sklo, keramika, monitory televizí a počítačů, žárovky, zářivky a výbojky

CO S NEBEZPEČNÝM ODPADEM? CO JE TO NEBEZPEČNÝ ODPAD?

Odpad, který nedovoleným, či nevhodným uložením může vážně poškodit životní prostředí. BARVY, ŘEDIDLA, VÝBOJKY A ZÁŘIVKY, LEPIDLA, MOTOROVÉ OLEJE, AUTOBATERIE.

KAM S NEBEZPEČNÝM ODPADEM?

Nebezpečný odpad je možno zdarma odevzdat ve sběrném dvoře ve Středisku nakládání s odpady Rozinov. Nepoužité nebo nespotřebované léky patří do lékáren!

OBJEMNÝ ODPAD

Nábytek, koberce, může každý odevzdat zdarma ve sběrném dvoře ve Středisku nakládání s odpady Rozinov případně v rámci svozu objemných a nebezpečných odpadů, který probíhá v našem městě každé jaro a podzim.

KOVOVÝ ODPAD

Lze odevzdat ve sběrném dvoře případně do sběrných surovin.nebo drobné kovové odpady do kontejneru na stanovišti kontejnerů v Nádražní ulici u sokolovny, Na Bradle u prodejny COOP, v Sázavské ulici u č.p. 598.

Do kontejneru patří:

drobné kovové předměty, prázdné a vymyté plechovky od potravin

Do kontejneru nepatří: kovové obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, jako jsou plechovky od barev, spreje, laky

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ MATERIÁL

Trávu, zbytky rostlin z údržby zeleně mohou občané odevzdat zdarma ve Středisku
nakládání s odpady Rozinov ke komunitnímu kompostování nabo do hnědých kontejnerů
umístěných ve sběrných hnízdech.

Seznam míst kde jsou kontejnery umístěny – ke stažení zde

Do kontejneru patří:

tráva, plevele, listí, suché či uvadlé květiny, drobné větve

Do kontejneru nepatří:

jakékoliv plastové či papírové obaly, odpady živočišného původu, kuchyňské odpady, uhynulá zvířata, zvířezí exkrementy,…

STAVEBNÍ SUŤ

Lze odevzdat ve Středisku odpadového hospodářství Rozinov nebo je možné domluvit si u Technických a bytových služeb Světlá nad Sázavou přistavení kontejneru. Uložení stavebních odpadů je zpoplatněno.

Eternit a stavební odpady obsahující azbest
Lze uložit ve Středisku odpadového hospodářství Rozinov. Pokud chcete uložit odpad obsahující azbest, doporučujeme vám se nejprve domluvit na tel č. 569 452 656 na postupu jeho likvidace. Odpad je nutné z bezpečnostních důvodů předat k likvidaci zabalený – nejlépe ve velkobjemovém vaku Big bag, které jsou k dispozici na TBS za cenu 50,- Kč/ks nebo v jakémkoliv ochranném obalu, aby bylo zabráněné jakémukoliv kontaktu odpadu a lidí.
Podrobný článek k problematice odpadů s obsahem azbestu – účinky azbestu na lidské zdraví

VYSLOUŽILÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE

Může každý odevzdat ve sběrném dvoře, který je MÍSTEM ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ. Město Světlá nad Sázavou má uzavřené smlouvy na zajištění zpětného odběru elektrozařízení s kolektivními systémy – ASEKOL, ELEKTROWIN, EKOLAPM. Tyto společnosti zajišťují na území České republiky zpětný odběr a oddělený sběr použitých elektrických zařízení, jejich recyklaci a materiálové využití.

Firma ASEKOLzajišťuje sběr a recyklaci televizních přijímačů, DVD přehrávačů, radiopřijímačů, videokamer, fotoaparátů, počítačů, monitorů, telefonů, tiskáren, videoher, elektrických hraček např. autodráhy, vláčky atd.

Firma ELEKTROWIN zajišťuje sběr a recyklaci velkých a malých domácích spotřebičů jako jsou sporáky, lednice, pračky, nářadí a nástroje

Firma EKOLAMP zajišťuje sběr světelných zdrojů – zářivky, výbojky

Vysloužilé elektrospotřebiče musí být odevzdávány v KOMPLETNÍM A NEROZEBRANÉM STAVU!!!!!!

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

Zbytkový odpad, který nelze vytřídit a využít se ukládá do popelnice, pokud jedna nádoba nestačí, může si každý pořídit další nádobu nebo odvézt tento odpad přímo do střediska v Rozinově. Rozhodně nelze odkládat směsný odpad vedle popelnic!!!